Enter your keyword

Novi Predsjednik ASPS

Nakon 10 godina na mjestu predsjednice Asocijacije škola političkih studija gđu. Catherine Lalumière je na današnjem sastanku Asocijacija Škola naslijedio gdin. Nils Muiznieks, donedavni Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope.

Škole su izrazile zabrinutost zbog pritisaka koje se vrše nad njihovim kolegama u Bjelorusiji, Turskoj i Azerbejdžanu.