Enter your keyword

Donatori

Oktobar 29, 2018

Škola političkih studija

Već 15 godina Škola demokratskog rukovođenja u Crnoj Gori umrežava političare, javne službenike, novinare, NVO i sindikalne aktiviste, kao i predstavnike vjerskih zajednica, kroz obrazovne programe s fokusom na praktične vještine, bitne za njihov rad u crnogorskom društvu.

Partneri