Enter your keyword

donatorët

November 1, 2016

Forumi botërorë i Demokracisë 2016

Në Strasburg, nga data 7 deri më 9 nëntorë do të mbahet Forumi botërorë i demokracisë 2016 me temë “Demokraci dhe barazia – a është edukimi i rëndësishëm?”. Ky forum do të fokusohet në marrëdhëniet në mes demokracisë dhe arsimit dhe se sa i rëndësishëm është për një shoqëri demokratike.

PARTNERËT