Enter your keyword

Studijska posjeta Strazburu

U organizaciji Građanske alijanse, grupa od 17. alumnista Škole političkih studija učestvuje na Svetskom Forumu demokratije u organizaciji Savjeta Evrope od 19-og do 21-og novembra, čija je tema „Rodna ravnopravnost – javno političko i ekonomsko učešće žena i borbi protiv nasilja nad ženama“.

Program možete naći na ovoj adresi:

https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/programme-2018

Za više informacija o studijskoj posjeti, možete se obratiti direktoru škole gdin-u Borisu Raoniću putem mejla boris@gamn.org